Foredrag bliver skåret til efter den konkrete kontekst, formål og publikum. Det sikrer relevansen, gør formidlingen bedre og sørger for at temaet er vedkommende for deltagerne.

Nyt foredragstema
• Digital totalitarisme

Populære foredragsemner
• Fake news, misinformation og postfaktuelt demokrati  • Digital dannelse • Kierkegaards aktualitet

Kontakt Mads Vestergaard

Har du et ønske til et foredrag om et filosofisk tema eller et perspektiv på en aktuel debat eller kulturfænomen, kan du få en hurtig tilbagemelding med et konkret til foreslag til et foredrag.

 

 

Udtalt om Mads Vestergaard

“Ud over en både kompetent og klartskuende faglighed og kundskab indenfor filosofien, er Mads Vestergaard en sjældent begavet underviser med en stor personlig gennemslags-kraft. Vores elever havde en fantastisk eftermiddag, og det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Mads Vestergaard gæster Gefion Gymnasium.”

- Sarah Nehammer, lærer ved Gefion Gymnasium

“Tak for en fremragende indførsel i, hvordan fiktion og autenticitet smelter sammen i samfundets mediebillede. På levende og meget raffineret vis stillede Mads Vestergaard spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når vores referenceramme bliver fiktiv, og følelsen af ægthed basseres på tekstforfatteres maleriske persongallerier. Med konkrete eksempler fra TV 2’s programarkiver blev der kastet nyt lys over klassiske filosoffer som Decartes og Kirkegaard. Mads’ levende formidling og intelligente referencer lagde op til spændende diskussioner om det ansvar og de tendenser, der følger, når fiktive karakterer udvikler sig til forbilleder og rettesnore for det liv, vi lever.”

- Lotte K. Lindegaard, Kanalchef, TV2

“Mads Vestergaard holdt et utroligt skarpt, inspirerende og relevant oplæg ved Københavns Kommunes konference om Styrket Borgerkontakt den 15. december 2015. Han formåede på humoristisk vis at koble Kierkegaards tanker med problemstillinger fra de ansattes hverdag og det ansvar, der altid er til stede i mødet mellem bureaukratiet og samfundets borgere. Oplægget fungerede særdeles godt som en påmindelse om vigtigheden af at nedbryde den distance, der kan opstå mellem borgeren og det offentlige system samt det etiske ansvar, der altid ligger i at balancere mellem autenticitet og professionalisme i kontakten med borgeren. Til de workshops, der forløb resten af dagen, blev der flere gange refereret til Mads Vestergaards pointer, som tydeligt havde gjort et indtryk på konferencedeltagerne. Oplægget tilførte således dagens program nye interessante indsigter og faglig tyngde.”

- Line Nissen, AC-fuldmægtig, Københavns Kommune