Velkommen

Mads Vestergaard er uddannet cand. mag. i filosofi og arbejder med foredrag, undervisning og andre former for formidling af filosofi og filosofiske perspektiver på medie- og kulturfænomener, politik og ledelse. På denne side kan der bestilles foredrag, workshops, undervisning og konsulentbistand. Her er information om Mads Vestergaard, interviews, artikler og tidligere projekter, filosofiske foredragstemaer og afholdte foredrag.

 

Hvad kan filosofi?

Filosofi handler om at undre sig og sætte spørgsmålstegn ved det, der ellers tages for givet.  Vi er omgivet af filosofi i hverdagen: I sproget, i kulturen, populærkulturen og i den politiske debat, hvor det filosofiske og idéhistoriske tankegods ligger lige under overfladen. Filosofien kigger bag kulisserne og gør det muligt at forholde sig kritisk og reflekteret til de fortællinger, begreber og billeder, hvorigennem vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Og den kan således kaste nyt lys over velkendte fænomener og udfordre vores selvopfattelse, og det vi troede, vi vidste.