Velkommen

Mads Vestergaard forsker i politisk meningsdannelse, mediemiljøer, misinformation, fake news og postfaktuelt demokrati på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. Han
er uddannet cand. mag. i filosofi. Udover at formidle sin forskning som forfatter og foredragsholder, holder Mads Vestergaard foredrag om eksistensfilosofi og kan levere filosofiske perspektiver på medie- og kulturfænomener og tendenser i politik og ledelse. Bogaktuel med Fake News – Når virkeligheden taber (Gyldendal 2017).
———————————————
Fake News – Når virkeligheden taber
Medierne oversvømmes i dag af fordrejninger, forvanskninger, bullshit og fingerede nyheder (fake news). Første skridt til at dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den. Fake News – Når virkeligheden taber beretter letforståeligt om, hvordan opmærksomheds-økonomien hos politikere, i medierne og blandt borgere kan føre til et postfaktuelt demokrati, hvor eventyrlige historier erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk debat og lovgivning.

Hvad kan filosofi?

Filosofi handler om at undre sig og sætte spørgsmålstegn ved det, der ellers tages for givet.  Vi er omgivet af filosofi i hverdagen: I sproget, i kulturen, populærkulturen og i den politiske debat, hvor det filosofiske og idéhistoriske tankegods ligger lige under overfladen. Filosofien kigger bag kulisserne og gør det muligt at forholde sig kritisk og reflekteret til de fortællinger, begreber og billeder, hvorigennem vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Og den kan således kaste nyt lys over velkendte fænomener og udfordre vores selvopfattelse, og det vi troede, vi vidste.