Velkommen

Mads Vestergaard forsker i politisk meningsdannelse, medie-miljøer, misinformation, populisme og postfaktuelt demokrati på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. Uddannet cand. mag. i filosofi. Udover at formidle sin forskning som forfatter og foredragsholder, holder Mads Vestergaard foredrag om eksistensfilosofi og kan levere filosofiske perspektiver på medie- og kulturfænomener og tendenser i politik og ledelse. Bogaktuel med Fake News – Når virkeligheden taber (Gyldendal 2017).

———————————————

Filosofi handler om at undre sig og sætte spørgsmålstegn ved det, der ellers tages for givet.  Vi er omgivet af filosofi i hverdagen: I sproget, i kulturen, populærkulturen og i den politiske debat, hvor det filosofiske og idéhistoriske tankegods ligger lige under overfladen. Filosofien kigger bag kulisserne og gør det muligt at forholde sig kritisk og reflekteret til de fortællinger, begreber og billeder, hvorigennem vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Og den kan således kaste nyt lys over velkendte fænomener og udfordre vores selvopfattelse, og det vi troede, vi vidste.