VELKOMMEN

Her kan findes information om Mads Vestergaards bøger, artikler, optræden i medierne og foredrag.

Mads Vestergaard er uddannet filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet.

 

NY BOG: DIGITAL TOTALITARISME

Fra bagsiden: Den digitale revolution har været omgærdet af løfter om demokratisering og frigørelse. Men virkeligheden er blevet en anden. Det sociale kreditsystem, som er under udvikling i Kina, står som skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste teknologier til at virkeliggøre social kontrol af befolkningen uden fortilfælde. Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter møder modstand fra befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tilliden og demokratiet er under pres. I Digital totalitarisme stiller filosof Mads Vestergaard skarpt på den mørke side af den digitale revolution. Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske samfund, kan vi bekæmpe dem. Bestil Digital totalitarisme her

“Filosoffen Mads Vestergaard leverer en veloplagt ideologikritik af den digitale utopisme” – Weekendavisen

“Bogen er nødvendig læsning til journalister, meningsdannere, embedsfolk og politikere, der arbejder med det digitale område.” – Journalisten

Mads Vestergaard har skrevet en tankevækkende bog. Det er ikke umiddelbart en lærebog, men for eksempel kapitlet om sociale kreditsystemer i Kina kan læses umiddelbart. Der er ingen tvivl om, at overvågningssamfundet kan blive et af de kommende års vigtige temaer i samfundsfagsundervisningen.” – Gymnasieskolen

“Vigtig og godt argumenterede debatbog om, hvordan vi kan forhåbentlig kan dæmme op for digital totalitarisme” – Lektørudtalelse

———————————————

Filosofi handler om at undre sig og sætte spørgsmålstegn ved det, der ellers tages for givet.  Vi er omgivet af filosofi i hverdagen: I sproget, i kulturen, populærkulturen og i den politiske debat, hvor det filosofiske og idéhistoriske tankegods ligger lige under overfladen. Filosofien kigger bag kulisserne og gør det muligt at forholde sig kritisk og reflekteret til de fortællinger og billeder, hvorigennem vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Og den kan således kaste nyt lys over velkendte fænomener og udfordre vores selvopfattelse, og det vi troede, vi vidste.